درباره ما

  محتوایاران با تیم مجرب

ادامه مطلب

توانمندی ها

شرکت محتوایاران با استفاده از تیم مجرب قادر است در زمینه های عنوان شده ، به مشتریان خود خدمت رسانی کند.

تولید محتوا

تولید محتوا پیش از پرداختن به تولید محتوا و ضرورت­های آن، نخست لازم…

با ما دیده شوید...

**مقاله لزوم استفاده از محتوا**

ادامه مطلب

تیم ما

محتوایاران کوشیده است با تلفیق متخصصین این حوزه و نیروی پرتوان دانشجویی ، پیوندی موفق میان دانشگاه و اقتصاد ایجاد کند.

دکتر علیرضا نیک‌سرشت

استاد و هیأت علمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز

دکتر مجید نبوی

استاد و هیأت علمی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز

فاطمه سامانیان

دانشجوی کارشناسی

مهدی سبحانی

دانشجوی کارشناسی

آخرین اخبار

**توضیحات در مورد حوزه فعالیت بخش خبر **